Анкета

Анкета- Тормоз/Кибернасилие/Расизъм/Дискриминация

За проект „Еразъм+“ под името „ПРЕВЕНЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, НАСИЛИЕ И РАСИЗЪМ“, ви молим да попълните този въпросник честно.

Държава
Училище
Клас
Възраст
Пол

 1. Харесвате ли училището си?
 • Много го харесвам
 • Харесвам го
 • Нито го харесвам, нито го мразя
 • Не го харесвам
 • Не го харесвам изобщо
 1. Били ли сте свидетели на насилие във вашето училище?
 • Да
 • Не
 1. Ако сте отговорили с ДА на предишния въпрос, то кой участваше в тези ситуации на насилие?
 • Ученици
 • Ученици и учители
 • Ученици и училищен персонал
 • Ученици и родители
 • Ученици и странични хора
 • Родители и учители
 • Родители и училищен персонал
 • Родители на различни ученици
 1. Чували ли сте за насилие и/или кибернасилие?
 • Да
 • Не
 1. Ставали ли сте жертва на насилие в училище?
 • Никога
 • Един или два пъти
 • Ежемесечно
 • Няколко пъти в месеца
 • Ежеседмично
 • Няколко пъти в седмицата
 • Ежедневно
 • Много пъти всеки ден
 1. Ставали ли сте жертва на кибернасилие в училище?
 • Никога
 • Един или два пъти
 • Ежемесечно
 • Няколко пъти в месеца
 • Ежеседмично
 • Няколко пъти в седмицата
 • Ежедневно
 • Много пъти всеки ден
 1. Ако вече сте били жертва на насилие, колко дълго продължи?
 • Една или две седмици
 • Месец
 • 6 месеца
 • Година
 • Няколко години
 • Никога не съм ставал/а жертва на насилие
 1. Ако вече сте били жертва на кибернасилие, колко дълго продължи?
 • Една или две седмици
 • Месец
 • 6 месеца
 • Година
 • Няколко години
 • Никога не съм ставал/а жертва на кибернасилие
 1. Някога чували ли сте за расизъм и дискриминация?
 • Да
 • Не
 1. Някога ставали ли сте жертва на расизъм или дискриминация в училище?
 • Никога
 • Един или два пъти
 • Ежемесечно
 • Няколко пъти в месеца
 • Ежеседмично
 • Няколко пъти в седмицата
 • Ежедневно
 • Много пъти всеки ден
 1. Ако вече сте били жертва на насилие, колко дълго продължи?
 • Една или две седмици
 • Месец
 • 6 месеца
 • Година
 • Няколко години
 • Никога не съм бил/а жертва на насилие
 1. Чувствате ли се в безопасност във вашето училище?
 • Да
 • Не
 1. Споделяли ли сте с някого, че сте станали жертва на насилие/кибернасилие или расизъм/дискриминация?
 • Да
 • Не
 1. Намесват ли се учители или други възрастни при ситуации на насилие,тормоз и/или дискриминация ?
 • Винаги
 • В повечето случаи
 • Понякога
 • Почти никога
 • Никога
 1. Помагат ли учениците на други ученици, жертви на тормоз?
 • Винаги
 • В повечето случаи
 • Понякога
 • Почти никога
 • Никога
 1. Как се чувствате, когато видите, че някой ваш съученик става жертва на тормоз?
 • Вероятно този човек е заслужил да бъде тормозен
 • Безразличен съм
 • Изпитвам съжаление
 • Изпитвам голямо съжаление и искам да помогна
 1. Някога дискриминирали/обиждали ли сте някого в училище?
 • Никога
 • Един или два пъти
 • Ежемесечно
 • Няколко пъти в месеца
 • Ежеседмично
 • Няколко пъти в седмицата
 • Ежедневно
 • Много пъти всеки ден
 1. Как реагирате , когато видите, че ваш съученик бива обиждан от други ваши съученици?
 • Никога не съм ставал/а свидетел на подобна ситуация
 • Аз участвам и също обиждам този съученик
 • Не правя нищо и просто гледам
 • Не правя нищо, но смятам, че такива ситуации не трябва да се случват
 • Винаги опитвам да помогна
 1. Колко често се страхувате да не бъдете обиждани в училище?
 • Никога
 • Понякога
 • Често
 • Всеки ден
 1. В училище някой информирал ли ви е за насилие/кибернасилие или расизъм/дискриминация?
 • Да
 • Не
 1. Ако сте отговорили с ДА, то кой ви е информирал за насилието/кибернасилието или расизма/дискриминацията?
 • Учители
 • Лекция
 • Полицията
 • Асоциацията на родителите
 • Някой друг
 1. Някога родителите ви говорили ли са ви за насилието/ кибернасилието или расизма/дискриминацията ?
 • Да
 • Не